Landskap

Naturmiljöer

I naturen finns mycket att upptäcka, motion och återhämtning sker här. Naturen erbjuder friluftsliv och är hemvist för vilda djur och växter. Tyréns kan erbjuda allt från vegetationsinventering och landskapsanalys till gestaltningsprogram, projektering av bygghandling och skötselplan.

Vi hjälper dig med allt inom naturmiljöer, till exempel:

  • Stads- och landskapsanalys
  • Utredningar och program
  • Konsekvensbeskrivningar
  • Gestaltning
  • Visualisering
  • Projektering
  • Kontroll och besiktning