Blomstrande parkslinga längs Magelungens strand

Tyréns har stått för gestaltning av en platsbildning vid Edö samt mindre nedslag vid Tallkroken och Fågelviken.

Projektet, som är en del av satsningen Grönare Stockholm, är genomfört av Farsta stadsdel i samarbete med Trafikkontoret Stockholms stad. Vid Edö har den tidigare bryggan bytts ut till en ny brygga som både är mer säker och tillgänglig. Dessutom har den nya bryggan ett mönster som gör den till ett litet smycke vid vattnet året om.

Nya tillgängliga gångvägar och en ny trappa med funktionsenliga handledare leder tryggt ner till bryggan som nu är enklare att angöra och vistas på även av rullstolsburna besökare. Ovanför bryggan har den tidigare platsbildningen utvecklats med bland annat ny möblering med en granitmur som fungerar som stadig avskärmning mot intilliggande gångväg.

Ett stålparasoll ger möjlighet till skugga och skydd från solen året om. Flera intilliggande ytor har utvecklats till blomsterängar. Förutom att ge parkslingan ett mer varierat intryck så bidrar ängsblommorna till platsens biologiska mångfald. Ängsblandningarna är utvalda utifrån att de ska vara god nektarkälla till pollinatörer och består av växter som blommar under lång tid av säsongen.

Längs strandpromenaden har också flera gångbanor lagts om för ökad tillgänglighet och ny utrustning ger sköna sittmöjligheter vid utvalda platser längs den lummiga strandpromenaden.

Ny utrustning ger sköna sittmöjligheter vid utvalda platser.