Energi & byggfysik

Driftoptimering

Syftet med energideklarationer är att minska energianvändningen och samtidigt ta hänsyn till utomhusklimat, lokala förhållanden, krav på inomhusklimat och kostnadseffektivitet. På sikt ska vi alla tillsammans skapa ett hållbart samhälle samt minska EU:s beroende av importerad energi.

Även om samhällets krav på energieffektivitet i nyproducerade fastigheter idag är relativt höga så är det föga troligt att det totala energibehovet för fastigheter i landet kommer att minska nämnvärt på kort sikt utan att insatser riktas även mot det befintliga byggnadsbeståndet i allmänhet och efterkrigstidens bestånd i synnerhet. Här kan vi göra skillnad.

Den enskilde fastighetsägaren har allt att vinna. Tyréns utför energikartläggningar och ger kostnadseffektiva åtgärdsförslag som leder till framtida energibesparingar vilka kan finansiera kommande renoveringar.

Här finns erfarna energiexperter och utbildade energiinventerare som tar ansvar för hela energideklarationen, besiktning, åtgärdsförslag och rapportering. Energisparåtgärderna minskar driftskostnaderna, ökar byggnadens värde samt fastighetsägarens miljöimage.