Energi & byggfysik

Projektering

Dagens byggregler anger målet för den framtida energianvändningen, men de talar inte om hur man ska gå tillväga för att uppnå målet. Ansvaret ligger hos beställaren och projekteringsgruppen. Därför måste energifrågorna lyftas fram tidigt i processen och förbli en egen punkt under hela projekteringen.

Energi- och inneklimatfrågorna omfattar många olika ansvarsområden, från arkitekter till bygg- och VVS-projektörer. Det är viktigt att utse en energisamordnare som väger samman de önskemål som påverkar energi och inneklimat samt att se till att byggnadens framtida energianvändning klarar de uppställda målen.

På Tyréns utför vi de energiberäkningar som krävs vid nyprojektering. Som erfarna byggnadsprojektörer känns det också helt naturligt för oss att anta rollen som energisamordnare i nära samarbete med våra uppdragsgivare.

Det finns ett byggnadskoncept på marknaden som fokuserar på klimatskärmen och enkelheten inom installationsteknik. Konceptet heter ”Passivhus” vilket är beprövat i Europa sen mer än 20 år tillbaka och som nu även börjar landa i Sverige.

Passivhusfilosofin innebär att minimera värmeförlusten genom att göra klimatskärmen välisolerad, samt att genom högeffektiva ventilationssystem minimera ventilationsförlusterna. Vi vet alla att den miljövänligaste energin är den man inte behöver alls.