Projektering av Nordeas entrébyggnad

Tyréns har projekterat Nordeas kontor i centrala Stockholm på uppdrag av Pembroke Real Estate. Nordea Entrén är en upphöjd entrébyggnad med en fasad och passage av glas. 

Entrébyggnaden är placerad två trappor ovanför Smålandsgatan, mellan PK-huset och Mästerhuset i Stockholm. Byggnaden skapar en passage mellan Norrlandsgatan och Smålandstorg. Målet har varit att öka tillgängligheten i Stockholms innerstad och att den nya innergården ska fungera som en attraktiv mötesplats.

Tyréns uppdrag har innefattat projektering av både akustik och byggnadskonstruktion. Konstruktionsinsatsen innebar rivning av den tidigare entrén och projektering av den nya entrébyggnaden. Utmaningen har varit att anpassa den nya konstruktionen till intilliggande byggnaderna Mästerhuset och PK-huset som dessutom är blåklassade vilket innebär att byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde.

Nordea Entré är en ny mötesplats i city som välkomnar allmänheten till innergården.

Akustikuppdraget var en utmaning med höga akustikkrav mellan byggnad och gatumiljö. Det har inneburit ett verifierande av akustiken i Nordeas nya entré. Projektet prioriterade en öppen planlösning i själva entrén vilket innebar särskilda utmaningar för att samtidigt säkerställa en god ljudmiljö. Båda målen uppfylldes med hjälp av ett rumsakustiskt program.

Entrébyggnaden invigdes sommaren 2017 av Pembroke Real Estate. Projektet är ett bra exempel på hur vi kan skapa levande stadsmiljöer och mötesplatser.

 

Beställare: Allegro Projekt AB/Pembroke Real Estate

Bilder: Thomas Eriksson Arkitektur

Fotograf: Stellan Herner