Prisad restaurering av Gjuteriet i Malmö – beräkning och anpassning av de bärande stommarna

Kockums gamla gjuteri i Varvsstaden i Malmö har fått nytt liv efter en omfattande renovering, där Tyréns har levererat beräkningar, montage- och tillverkningshandlingar till en prefabricerad trästomme. Nyligen fick den varsamt restaurerade byggnaden Malmö stads stadsbyggnadspris för de höga miljömässiga ambitionerna och arbetet med återbruk.

Tegelbyggnaden Gjuteriet är en viktig del av Malmös stadsbild och stod klar redan 1910. Då tillverkades stöpta maskindelar till fartyg och broar här. Sedan dess har byggnaden haft många olika hyresgäster och funktioner, för att till sist lämnas öde och förfalla. Efter en omfattande renovering med ambitionen att bevara så långt det var möjligt, fick byggnaden tillbaka sin forna glans och rymmer nu, förutom företaget Oatlys kontor, både café- och restaurangdel, fördelade på 4 900 kvadratmeter.

Uppdraget ställde höga krav på samordning för att få det gamla och nya att samspela. Flera delar av byggnaden skulle återbrukas och bevaras och i Tyréns uppdrag ingick att beräkna och anpassa bärande trästommar till dessa delar. Partier av bjälklagstommen gjordes i form av upphängda fackverk i de gamla traverskranbanorna som fanns kvar, vilket bidrar till det öppna och luftiga intrycket.

Byggnaden vann Malmö stads stadsbyggnadspris 2023. Så här motiverade juryn sitt val:

"Genom en rad tydliga och klokt avvägda grepp har Kockumsvarvets gamla gjuteri inte bara återbrukats, utan också upphöjts som det för staden viktiga kulturarv det är. Den nya trästommen som rymmer byggnadens innandöme och funktioner har delvis hängts upp i den gamla traversen, vilket ger den en ny funktion, skapar en äkthet och samtidigt håller husets bottenvåning öppen från bärande konstruktioner. 

Husets fyra fasader har fått nya tillägg på insidan respektive utsidan utifrån deras skick, vilket ger en intressant blandning av gammalt och nytt, både interiört och exteriört. Byggnaden har en stark rumslighet med stort ljusinsläpp där känslan av gammal industrihall inte gått förlorad. Väl avvägda tillägg av fönster i bottenvåningen skapar kontakt mellan byggnaden och platsen framför huset med sittplatserna längs fasaderna. De publika sociala ytorna innebär viktiga tillskott till stadslivet. Ombyggnadens höga miljömässiga ambitioner och grad av återbruk är förebildlig".

Bilder: Kjellander Sjöberg Arkitektkontor