Konstruktion

Konstruktion av byggnader för kontor och industri

Tyréns har samlat spetskompetens inom konstruktion av kontor och industri. Inom denna inriktning fokuserar vi på projekt som omfattar lokaler för producerande verksamheter. Det kan vara kontor, laboratorier eller industrilokaler. Varje sådan lokal har sitt specifika behov av tekniskt kunnande som vi genom vår specialisering kan erbjuda.

Ett nära samarbete med våra uppdragsgivare är självklart och gör att vi ser och kan tillmötesgå behov samt leverera det kontor eller den industribyggnad som kunden förväntar sig av oss.

Prefabricerade stomkonstruktioner utgör en alltmer växande del av husbyggandet för kontor och industri. Vi har specialistkompetens inom området och använder ritprogram i 3D för projektering av tillverknings- och montageritningar. En 3D-modell framtagen i tidiga skeden kan successivt byggas på och leva genom hela byggprocessen – från projekteringsskede vidare in i produktionsstadiet och även under förvaltningsstadiet.

Ett nära samarbete med våra uppdragsgivare är självklart.

Kompetens inom industri och kontor

En ökad förståelse för andra discipliners problemställningar infinner sig lättare när man kan se tydligheten av tankarna och visionerna i 3D på en gång.

Vi har specialkompetens inom följande områden:

  • Fiberarmerad betong och industrigolv
  • Tunnlar
  • Prefabricerade stommar
  • Industriprojektering med avancerade installationssystem & renhetskrav
  • Besiktningar
  • Grundläggning