ESS - European Spallation Source

European Spallation Source är en unik forskningsanläggning som växer fram i Lund. Det ska bli världens mest kraftfulla neutronkälla. Tyréns har bidragit med en rad kompetenser som projektledning, byggkonstruktion, BIM och markprojektering för att få den att bli verklighet.

European Spallation Source (ESS) är ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att skapa ett tvärvetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla, vilken kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop. Anläggningen kommer att vara placerad i Brunnshög i nordöstra delen av Lunds kommun.

ESS kommer att skapa nya forskningsmöjligheter inom många olika områden såsom hälsa, miljö, energi, klimat, transport, teknik och läkemedel. Anläggningen kommer att bli ett nav i Europas infrastruktur för forskning och utveckling och innebär också en gigantisk internationell investering. Satsningen kommer att skapa både arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt lokalt och regionalt.

I ESS-projektet tillhandahåller Tyréns bland annat tjänster avseende byggnadskonstruktion för acceleratorn, experimenthall 3 och designmanualen samt medverkar i processen kring system engineering. Inom akustikområdet arbetar vi med utredningar kring ljud och buller. I vårt uppdrag ingår också utredning och projektering inom områdena mark, VA, belysning, trafik samt gata/väg. Här tillhandahåller vi även beställarstöd inom geoteknik. Dessutom arbetar vi med den gemensamma BIM-samordningen.

 

Beställare: European Spallation Source AB