Vasagatan nu en trivsam stadsgata för människor

En av Stockholms mest trafikerade gator är Vasagatan, där ett stort flöde av fotgängare och cyklister ska samsas med bilar. Nu har gatan med Tyréns hjälp fått en ny utformning för att öka framkomligheten, säkerheten och trivseln för cyklister och gångtrafikanter.

Genom att ta bort ett körfält för bil i varje riktning har det blivit möjligt att skapa bredare gång- och cykelbanor och fler trivsamma platser där människor vill sitta ner och stanna upp en stund. Målet har  varit att skapa en mer levande stadsgata.

Inför ombyggnaden av Vasagatan har även gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken förbättrats. Dessutom har Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan fått nya och bredare cykelbanor.

Ökad trivsel och tillgänglighet

Tillgängligheten på Vasagatan har förbättrats genom att man anpassat övergångsställen och entréer till byggnader, och skapat fler sittplatser längs gatan. För att inrätta sammanhängande så kallade ledstråk - exempelvis för personer med nedsatt syn - har Vasagatan fått taktila orienteringsplattor som komplement till naturliga ledytor, som fasader och kantstenar.

På flera sätt har gatan gjorts mer attraktiv. 67 nya träd har planterats i nya, sammanhängande växtbäddar. Växtbäddarna hjälper träden att växa och tar också hand om en del av gatans vatten när det regnar.

Gott resultat trots komplexitet

Enkätundersökningar visar att de prioriterade grupperna nu upplever Vasagatan som mer trivsam och levande.

– Det har varit ett roligt uppdrag där vi fått skapa en helhetslösning från fasad till fasad. Det centrala läget, den komplexa trafiksituationen och alla konstruktioner och ledningar under mark har varit spännande utmaningar, och att resultatet blivit så lyckat beror på god samarbetsvilja mellan alla parter och stort engagemang från både konsulter och beställare, säger Hrund Skarphedinsdottir, ansvarig för projektet på Tyréns.

Från Tyréns har kompetenserna trafik, landskap, gata, VA, ledningssamordning och Bas-P deltagit under åren 2017-2023, från programhandling fram till komplett bygghandling och relationshandling.