Nationalmuseum

Tyréns antikvarier har hjälpt Statens fastighetsverk att förvandla den nära 150 år gamla nationalklenoden till en långsiktigt hållbar byggnad.

Målet var att Nationalmuseum skulle bli en långsiktigt hållbar och förvaltningsmässigt utvecklingsbar byggnad för en större publik, för samlingar och för personal. Klimat- och säkerhetsoptimeringar var nödvändiga för att museet skulle få möjlighet att visa värdefullare inlånad konst. Museet stängde 2013 för att genomföra den största och mest genomgripande renoveringen sedan det invigdes.

Tyréns har arbetet som antikvarisk expertis i projekteringen för ombyggnad och renovering samt framtagning av bygghandlingar. Uppdraget omfattade antikvariska utredningar, utlåtanden i samband med projekteringen av renoveringar och ombyggnader. Inom uppdraget har Tyréns även bistått med antikvarisk rådgivning till arkitekter, konstruktörer och övriga teknikspecialister. Tyréns har även tagit fram restaureringshandlingar för byggnadens stenfasader.

Utmaningar 
Byggnadens mycket höga kulturvärden och ombyggnadernas komplexitet har ställt krav på noggranna avvägningar i varje beslut. Frågor kring bevarande och varsamhet samt funktion och arkitektonisk kvalitet har ständigt varit aktuella. 


Beställare: Wingårdhs Arkitektkontor AB / Statens Fastighetsverk