Skadeinventering av Hedvig Eleonoras altaruppsats

I Hedvig Eleonora kyrka finns en stor altaruppsats från 1700-talet med änglar och förgylld dekor kring ett rosettfönster. Tillsammans med predikstol och orgelfasad har altaret synnerligen höga konstnärliga och kulturhistoriska värden.

Då en änglavinge förlorade sitt fäste på omkring sju meters höjd vände sig församlingen till Tyréns konservatorer. När vingen reparerats och fästs på ängeln fick Tyréns utföra en skadeinventering för att ta reda på om altaret hade fler brister som kunde medföra materialförluster eller orsaka personskador.

Tyréns satte ihop en arbetsgrupp för uppdraget. Eftersom kunnande inom belastning behövdes togs en konstruktör med i arbetet, och ombads också bedöma hållfastheten för de tidigare lagningarna av änglarnas vingar.

Ängel i Hedvig Elenora kyrka

I skadeinventeringen undersöktes hur änglarna är uppbyggda och sammanfogade, vilka skador de hade samt hur de är infästa undertill. I arbetet anlitades röntgentekniker från Riksantikvarieämbetet för att röntga änglarnas utsatta delar.

Gruppen identifierade risker i änglarnas position och bärande plan, samt bedömde att strålsolens sniderier gradvis blir mer instabila. Under inventeringen säkrades dekor, sprickor limmades och mätare sates upp för att läsa av eventuella rörelser i altaruppsatsen över tid.

Röntgentekniker från Riksantikvarieämbetet röntgade änglarnas utsatta delar.

Hedvig Elenora kyrka röntgen av ängel
Ängel i Hedvig Elenora kyrka röntgen

Skadeinventeringen gav en bild både av det långsiktiga konserveringsbehovet och hur man på kort sikt kan stabilisera altarets utsmyckning. Bland rekommendationerna finns åtgärder som att sätta upp stag bakom änglarna och förankra dem i muren, placera skydd så att inga delar kan falla ner, att 3D-scanna och regelbundet inspektera altaret samt utföra punktåtgärder för att bevara och säkra dekoren.

– När det gäller sådana här kulturhistoriskt värdefulla äldre föremål har Tyréns ett väl utvecklat nätverk med tillgång till högteknologiska metoder och nischad expertis, säger konservator Karin Calissendorff, som ledde uppdraget.

 

 

Fakta om altaruppsatsen i Hedvig Eleonora kyrka

1737: Altare och altaruppsats ritas av Göran Josuae Adelcrantz. Altaruppsatsens sniderier tillverkas av bildhuggare Petter Norberg. Altartavlan målas av Georg Engelhard Schröder.