Berga slott

Det statliga byggnadsminnet Berga slott är ett av landets bästa exempel på 1900-talets slottsbyggande. Tyréns ansvarade för antikvarisk medverkan när det unika slottet Berga bytte stammar för att slottet inte skulle drabbas av oåterkalleliga skador.

Slottet har en genomarbetad stilarkitektur med exklusiva inredningar och ett för byggtiden modernt vattenburet centralsystem. I anläggningen ingick även ett vattentorn och ett elverk. Slottet försågs med ovanligt många badrum och tvättställ, de flesta finns fortfarande kvar. Värmesystemets ursprungliga funktion är borta, men de flesta rör och radiatorer är från uppförandet på 1910-talet och har nått sin tekniska livslängd.

Berga slott är ett av landets bästa exempel på 1900-talets slottsbyggande.

För att inte riskera läckage och oersättliga skador på byggnadens kulturhistoriskt särskilt värdefulla inredningar har Fortifikationsverket beslutat att genomföra ett genomgripande stambyte. Det är ett komplext projekt som kräver särskilt omsorgsfull planering och medverkan av erfarna hantverkare inom VVS, el, murning, snickeri, sten, stuckatur, måleri- och textilkonservering.

Tyréns har deltagit som antikvariskt expertstöd vid projekteringen och har antikvarisk medverkan enligt tillståndsbeslut från Riksantikvarieämbetet. Beställare är Fortifikationsverket.