Trosa hamnpark

I hamnområdet i Trosa finns flera stora gräsytor. När man ville omvandla en av dessa till en finpark tog Tyréns fram gestaltningsförslaget som sedan låg till grund för parken som stod färdig sommaren 2018.

Den nya parken ligger i de norra delarna av hamnområdet och kantas av Trosaån, dess promenadstråk och ett antal hamnbodar. Parkens omgivning och läge skapar en naturlig möjlighet för vila, samvaro och tillställningar. Önskan från beställaren var att skapa en plats som inbjuder till vistelse samt aktivitet och som genom försköning och god gestaltning blir ”ett smycke i hamnområdet”.

Konst, sittblock och prunkande perennrabatter

Förslaget bygger på att parken delas in i väl definierade öar med ett kantigt formspråk. Tre av öarna är centrerade till parkens mitt och har tilldelats unika och olika innehåll, picknicken, skulpturen och hänget. De övriga öarna utgörs av väl tilltagna prunkande perennrabatter, som tydligt definierar ytan och ramar in parken. Det som ger identitet till parken är framförallt formspråket, sittblocken, den turkosa accentfärgen och konstverket.

 

Förslaget bygger på parken delas in i väl definierade öar med ett kantigt formspråk. Tre av öarna är centrerade till parkens mitt och har tilldelats unika och olika innehåll, picknicken, skulpturen och hänget.

De övriga öarna utgörs av väl tilltagna prunkande perennrabatter, som tydligt definierar ytan och ramar in parken.

Det som ger identitet till parken är framförallt formspråket, sittblocken, den turkosa accentfärgen och konstverket.

Parkens omgivning och läge skapar en naturlig möjlighet för vila, samvaro och tillställningar.

Önskan från beställaren var att skapa en plats som inbjuder till vistelse samt aktivitet och som genom försköning och god gestaltning blir ”ett smycke i hamnområdet”.

Picknicken längst i norr är en plats för att träffas, sitta, äta mat eller bara umgås. Den utgörs av ett upphöjt trädäck med urskärningar för björkar, som med sin skira krona skapar en lätt halvskugga och också knyter an till befintliga träd kring parken. Här finns även sittgrupper, i samma möbelserie men olika utförande för att ge besökaren många valmöjligheter. Över trädäcket spänns linor med belysning så att en stjärnhimmelseffekt uppnås kvällstid.

En ny skulptur skapar intresse

Skulpturen, den mittersta ön, innehåller en iögonfallande skulptur som lockar till sig besökare som vill titta, känna och sitta på den. Skulpturen skapar en ny målpunkt i området och togs fram i en separat process.

Den tredje ön, Hänget, är en gräsyta för lite friare umgänge med utbredda filtar och för spontana, mindre utrymmeskrävande spel och lekar. Hänget bjuder också in kunderna vid hamnbodarna till en tillfällig paus.

"Över trädäcket spänns linor med belysning som ger en stjärnhimmelseffekt."

Planteringsytornas inramning av parken tydliggör ytans funktion och avgränsar den mot omgivningen. Det finns många accesspunkter för att besökare ändå lätt skall kunna göra en avstickare in till parken. Nya stråk har skapats inne i parken för att bidra till genomströmning och för att underlätta rörelsen till hamnbodarna och de nya målpunkterna i parken.

I parken finns delvis prefabricerad utrustning men även specialbyggda sittblock och pergolor. Genomgående för möblerna är materialval och accentfärgen. Vid parken södra entré finns anslagspelare som också den matchar resterande utrustning.

Beställare: Trosa kommun