Tillbyggnad Skövde sjukhus

Projektet omfattar två separata fastigheter (AS-blocket och P-blocket) som ska byggas på västra sidan om det befintliga sjukhuset och bindas samman på mitten i det som ska bli den nya akutentrén.

Byggnationen Tyréns arbetar med innefattar en ny akutmottagning, akutröntgen och ambulansinfart, ny operationsavdelning med anslutande sterilcentral, intensivvårdsavdelning samt pre- och postoperativa avdelningar. Semrén & Månsson arbetar med P-blocket som bland annat innefattar psykiatri. Allt beräknas stå klart år 2023.

Byggstart: Höst 2018

BTA ca 40 000 m2 (AS-blocket)

Beställare: Västra Götalandsregionen

 

Projektet innefattar bland annat ny akutmottagning, akutröntgen och ambulansinfart, ny operationsavdelning med anslutande sterilcentral och intensivvårdsavdelning.