Östra sjukhuset i Göteborg

Östra sjukhuset i Göteborg står inför en stor förnyelse där lokalarean på sjukhustomten ska fördubblas inom kommande tioårsperiod. Ett av de projekt som Tyréns arkitekter arbetar med är tillbyggnad och ombyggnad av delar av Centralkliniken.

Här kommer 6000 m² i tre plan i befintligt hus att förnyas och 10000 m² i en ny anslutande byggnad att tillkomma. I befintlig byggnad rivs allt i tre berörda våningsplan och helt nytt innanmäte byggs för intensivvårdsavdelning med 14 platser samt mottagning för klinisk fysiologi.

Tillbyggnaden i sex plan är anpassad till tryckkammarverksamheten med två tryckkammare men rymmer även smärtmottagning, kirurgmottagning och medicinteknisk avdelning samt på taket en trädgård för patienter och personal. Mellan det befintliga huset och tillbyggnaden skapas en överglasad ljusgård som kommer att bli del av sjukhusets interna kommunikationsstråk mellan huvudentrén och det nya barnsjukhuset som är under uppförande söder om Centralkliniken.

Patientens och personalens bästa är ledstjärnor i arbetet för att skapa lokaler som uppfyller högt ställda krav på användbarhet, effektivitet, flexibilitet, hygien, arbetsmiljö och läkande miljö för patienterna.

"Patientens och personalens bästa är ledstjärnor i arbetet för att skapa lokaler som uppfyller högt ställda krav på användbarhet."

Tyréns är arkitekt från programhandling till färdigt hus. Entreprenaden är planerad att genomföras i partnering. Tillbyggnaden projekteras för att uppnå klass silver enligt Miljöbyggnad 3.0.