Skoklosters slott - nya lösningar för en komplex takkonstruktion

Skoklosters slott är exceptionellt välbevarat och är ett av de främsta minnesmärkena över den svenska stormaktstiden. Slottet uppfördes under 1600-talets andra hälft av greve Carl Gustaf Wrangel. På slottets vind möts man av en magnifik takkonstruktion som i princip är bevarad i sin helhet från slottets färdigställande.

Tyréns projekterar sällan nya lösningar i befintliga konstruktioner. På Skoklosters slott visade det sig dock att takets hörn var felkonstruerade från början. Vid restaureringen åtgärdade Tyréns dessa felaktigheter.

Uppdraget bestod i att dels utreda skador i takkonstruktionen orsakade av kraftiga deformationer och brott i konstruktionsdelar, dels att projektera reparations- och förstärkningsåtgärder. Undersökningar av konstruktionen genomfördes på plats, inklusive nödvändiga uppmätningar.

Skoklosters slott är exceptionellt välbevarat och är ett av de främsta minnesmärkena över den svenska stormaktstiden.

Takkonstruktionen är komplex dels i sin struktur, dels genom de förändringar som skett sedan den byggdes. Beräkningsmodeller har upprättats för att beskriva konstruktionens verkningssätt och hur skadorna påverkar konstruktionen. Skoklosters slott står nu redo för att möta de kommande fyra hundra årens väder och vind.