Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska sjukhuset

Bild- och interventionscentrum är en byggnad med samlad verksamhet för forskning, bilddiagnostik och behandling. Här finns cyklotron för framställning av isotoper, sterilteknisk enhet, radiologi och operationsavdelning med traumasal, hybrid- och interventionssalar.

Flexibel byggnad förberedd för framtida teknisk utveckling

Utmaningen i projektet var att integrera en tillbyggnad med höga funktionella tekniska krav till en befintlig byggnadsstruktur med flera komplicerade anslutningspunkter och olika våningshöjder. Resultatet blev en flexibel byggnad som är förberedd för framtida teknisk utveckling och som klarar förändrade placeringar av tung och vibrationskänslig medicinteknisk utrustning.

Fotograf: Bert Leandersson

Från tidiga programhandlingar till färdig byggnad

Tyréns har arbetat med projektet från tidiga programhandlingar till färdig byggnad. Vi menar att kontinuiteten har varit viktig för att uppnå ett bra helhetsresultat. Att samma personer, så långt det är möjligt, har burit projektet från första skiss till färdig byggnad.

Beställare: Västfastigheter

Projekteringstid: Projektet har genomförts i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset från tidigt skede till färdig byggnad, 2005 till 2018.

Färdigställande: Genomförande i fyra etapper, sista delen avslutades i maj 2018.

Byggnad: 24 000 m² BTA

Entreprenör: Skanska