Fagerhultsskolan i Hindås

Inbjudande, inspirerande och inkluderande ar visionen for den nya skolan i Hindås. Byggnaden utgörs av tre flyglar med en samlande mittkärna som bildar skolans nav. Flyglarna bildar tydliga utvändiga rum med välkomnande entrétorg mot aster, inlastning mot väster och skolgård mot söder.

Fasaden ar tänkt i betongelement och träpanel i cederträ. Betongelementen utfors med grafisk betong med ett monster av trad och grenar. En frusen parafras på den vegetation som tas ner och som en modern anknytning till Hindås skogslandskap.