Flygplansparken - en kreativ miljö i Bredäng

Gröna Stugans park, eller Flygplansparken som den också kallas, är en central kvarterspark i Bredäng. Gestaltningen av parken utgår från en medborgardialog där temat ”upp i luften” uppkommit. Temat förstärker ljusgestaltningen genom ett luftigt och lekfullt tak av linspända armaturer. 

Lekhusen högt upp i klätterställningen är ljussatta från insidan vilket bidrar till trygghet och lockar till lek även sett från långt håll. Ett signum för parken, ett från 60-talet rustat klätterflygplan, har uppgraderats både med en rutschkana och moderna lampor i vingarna.

“Ett signum för parken - ett från 60-talet rustat klätterflygplan - har uppgraderats både med en rutschkana och moderna lampor i vingarna.”

Anläggningen är en kombination av korsande och omgivande gångstråk som nu är tryggt belysta dygnets alla mörka timmar. Park- samt lekytors ljussättning släcks kl.22.

Ljusdesignen har tagits fram i ett nära samarbete med landskapsarkitekter från Land Arkitektur, stadsdelsförvaltningen samt trafikkontoret Stockholms stad. Parken i sin nya form invigdes med en stor fest sommaren 2018.

Beställare: Trafikkontoret, Stockholms stad.

Fotograf: Jansing Hammarling.