Utbildningsplats för framtidens industripiloter

Byggnaden som rymmer lokaler för trä- och metallutbildning har en träfasad och stomme i limträ och KL-skivor.

Fasaden har en drapering med varierande träpaneldimensioner

Byggnaden inrymmer lokaler för industriutbildning, trä respektive metall. Byggnaden är symmetrisk, delad i två större verkstadslokaler. Trä mot söder och metall mot norr. Beställaren önskade en byggnad i trä. Det har inneburit stomme i limträ och KL-skivor samt träfasad. Detaljer i galvaniserat stål. Trä och metall i samverkan. Fasadens har en drapering med varierande träpaneldimensioner med olika djup- och breddimensioner i tre olika lager där det yttersta lagret passerar över fönsteröppningarna

 

Beställare: Skellefteå Industrihus

Arkitekt: Ove Nilsson