Backaskolan i Härryda

Med färgsättning från naturen. Skolan är placerad i en skogssluttning med färgsättning inspirerad av naturen.

Härryda kommun har upprättat en detaljplan för området Landvetters Backa där man planerar ett stort antal bostäder samt övrig samhällsservice. Backaskolan är placerad i en skogssluttning och utformad för att på bästa sätt samverka med naturen och utgöra en kreativ och inspirerande miljö för barn och pedagoger.

Den invändiga gestaltningen och färgsättningen har utgått från teman förankrade i naturen där den centralt placerade matsalen avspeglar Härryda med sjö och skog.

Ansvarig arkitekt: Lena Sundén

Beställare: Härryda kommun

Foton: Emmy Jonsson och Lasse Olsson

Backaskolan är utformad för att på bästa sätt samverka med naturen och utgöra en kreativ och inspirerande miljö för barn och pedagoger.

Foto: Lasse Olsson