Skaraborgs sjukhus Skövde, Barn- och kvinnokliniken

Barn- och kvinnokliniken har nu samlats i om- och nybyggda lokaler i två plan. Här finns antenatalvård, förlossning, BB, neonatalvård, slutenvård för barn, lekterapi, dagvård och barnmottagning.

Från programhandling till detaljprojektering och inredning

Den nya byggnaden är utformad med två byggnadskroppar som ansluter till de befintliga byggnaderna i väster och norr och binds ihop med inglasade förbindelsegångar som bildar innergårdar. Konstenheten i Västra Götalandsregionen har, i nära samarbete med Tyréns arkitekter, ansvarat för att ta fram byggnadens konstnärliga gestaltning.

Tyréns uppdrag omfattade helheten från programhandling till detaljprojektering och inredning.

Fotograf: Åke E:son Lindman 

Beställare: Västfastigheter

Entreprenör: ByggDialog, partnering

Projekteringstid: 2013–2016

Nybyggnad: 7 400 m² BTA

Ombyggnad: 4000 m² BRA

Färdigställande: Nybyggnad klar 2016, ombyggnad klar 2015.