Gestaltning av Svärtinge Skogsbacke skola i Norrköping

I ett naturskönt område utanför Norrköping med utsikt över sjön Glan finner du Svärtinge Skogsbacke skola. Tyréns har gestaltat skolan med inspiration från den omgivande naturen och tallskogen.

Elevernas trygghet och lärande står i centrum och skolan har släppt in naturen och gett utrymme för att utemiljön ska kunna bli en pedagogisk del i lärandet. Sadeltak och gavelfasader vända i olika riktningar är karakteristiskt för det gestaltande uttrycket.

Skolbyggnaden har arkitektoniskt brutits ned till flera mindre byggnader som är sammanbyggda för att skapa tydliga rum, både inne och ute. Byggnadens volymer har fönster åt flera väderstreck vilket ger vackra utblickar från klassrum och korridorer.

Beställaren, Norrköpings kommun, har eftersträvat hållbara byggnader, som ska vara närmast underhållsfria och slagtåliga, varför tegel- och träpanel valts som fasadmaterial vilket kopplar an till det nordiska formspråket och den naturnära miljön i Svärtinge.

Byggnaden är invändigt utformad för att sprida ut eleverna i mindre grupper. Eleverna tillhör en ”hemvist”, ett så kallat bo, som är sammankopplat med två klassrum. Passager förbinder hemvister, vrider och vänder genom byggnaden, är placerade mot yttervägg med stora ljusinsläpp. Passagerna är väl genomtänkta och ger dig en stunds förströelse med utblickar, platsbyggda sittnischer och utställningsskåp som visar elevernas alster.

Skolan har släppt in naturen och gett utrymme för att utemiljön ska kunna bli en pedagogisk del i lärandet.

I en central del av byggnaden hittar vi skolans kreativa nav som omfattar de kreativa undervisningssalarna, hemkunskap, träslöjd, bild och textilslöjd. Det finns även en musiksal med scen i anslutning till skolans matsal.

Skolan är färdigbyggd under sista kvartalet av 2020 och omfattar en yta om cirka 6600 kvadratmeter med rum för 450 elever och lärare, från förskoleklass till årskurs sex. 

Tyréns uppdrag har omfattat förstudie, programhandling, systemhandling, förfrågningshandling, bygglovshandling samt inredning.

Beställare: Norrköpings kommun.