Upprustade innergårdar på servicehuset Trehörningen

Micasas serviceboende Trehörningen har två innergårdar som var i behov av upprustning. Träden började växa ur sina planteringar, ytskikten behövde bytas ut och fler tillgängliga ytor för de boende efterfrågades. Tyréns arbetade med inventering, skissprocess och bygghandling och våren 2021 var de flesta av perennerna planterade, plattorna lagda och gårdarna kunde användas igen för fika, odling och små promenader.

De två gårdarna skiljer sig åt i formspråk och funktion. På en av gårdarna återanvändes mycket av det befintliga växtmaterialet vilket resulterade i en grön och frodig gård med stora planteringar och en ny bro vid den lilla dammen. För besökande barn placerades också en mindre sandlåda under den befintliga vingnöten.

Ytorna asfalterades om och en del av gräsmattan hårdgjordes för att ge ett slätare och ett mer lättillgängligt underlag. Utmaningen på gården var att samordna och göra tillägg som fungerade tillsammans med den befintliga utformningen. På den andra gården återanvändes vissa planteringar men gestaltningen gjordes i stort sett helt om. Gården är luftig och ljus och har större andel hårdgjorda ytor som ger möjlighet att samlas i lite större grupper. Centralt på gården finns en stor pergola som ska ge skugga och här ska förhoppningsvis blåregnet som sparats kunna klättra.

Odlingslådor i olika höjd finns utplacerade och ger möjlighet till eget odlande för de boende.

Träkonstruktionerna har ritats i samarbete med en konstruktör från Tyréns. Odlingslådor i olika höjd finns utplacerade och ger möjlighet till eget odlande för de boende. En viktig del var också att plantera växter som gav doft- och smakupplevelser som exempelvis smultron, timjan och krusbär.

Vi har tillsammans med beställaren fått diskutera behovet av rekreativa miljöer och aktiviteter för äldre. Projektet har lärt oss mer om utformning för en äldre och vilka behov och krav som finns för denna målgrupp. En viktig del i arbetet var också att ha utblickarna inifrån byggnaden med sig i gestaltningen. Gårdarna upplevs till stor del inifrån serviceboendet. I skisskedet deltog också ljusdesign från Tyréns som tog fram ett program för hur gårdarna kunde belysas. Beställaren var mån om att återanvända material och både marktegel och betongplattor har tvättats och återanvänts i projektet.