Aktuellt

Podcast

Vad är viktigt för dig i framtiden?

Vår vision är att bidra till bättre samhällen. Genom Sven Tyréns Stiftelse och forskningsmedel från andra finansiärer investerar vi i framtidens lösningar. I vårt forsknings- och innovationsarbete utvecklar vi ny kunskap för att bidra till en enklare vardag. I vår podd Framtidsvisioner följer vi trender och utmaningar inom samhällsbyggnad. Hur påverkar våra lösningar din vardag? Och hur vill du påverka framtidens lösningar?

Soundcloud35intro

Framtidsvision #35

I det här avsnittet av Tyréns podcast Framtidsvisioner samtalar vi med Christian Lewenhaupt, affärsutvecklare på Telia Crowd Insight, och Jo...

Podcast34 Webb

Framtidsvision #34

I detta avsnitt av Tyréns podcast Framtidsvisioner podcast samtalar Martin Olin, Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet på Energi...

Podcast33

Framtidsvision #33

I detta avsnitt av Tyréns podcast Framtidsvisioner får ni lyssna på när Fredrik Svensson, Elnätschef på Kristinehamns Elnät, Joakim Johansso...

Framtidsvision32

Framtidsvision #32

I detta avsnitt av Tyréns podcast Framtidsvisioner får ni lyssna på Elin Kågas Ramström, affärsutvecklare och innovationscoah på Tyréns och ...

Podcast31

Framtidsvision #31

I detta avsnitt av Tyréns podcast Framtidsvisioner får ni lyssna på Markus Olsson, konstruktör och Björn Bjelke-Holtermann, byggnadsantikvar...

Podd Framtidsvisioner 30 Innovation (1)

Framtidsvision #30

I avsnitt #30 av Tyréns podcast Framtidsvisioner samtalar Amanda von Matern , innovationsledare och strategisk kommunikatör på Landvetter Sö...

Framtidsviosner#29 - Laddinfrastruktur

Framtidsvision #29

Laddinfrastruktur är en viktig fråga som har blivit allt mer aktuell i samband med att antalet elbilar har ökat. I avsnitt #29 av Tyréns pod...

20220113 113149

Framtidsvision #28

Hållbar mobilitet är ett omfattande begrepp som omfattar allt från den fysiska planeringen till beteendemönster och förändringar i resvanor....

Podd Framtidsvisioner 27 Återbruk

Framtidsvision #27

I avsnitt #27 av Tyréns podd Framtidsvisioner bjuder vi på aktuella analyser och reflektioner om det populära ämnet återbruk. Lyssna till An...

geran-de-klerk-hl7ILaqrOqI-unsplash.jpg

Framtidsvision #26

Lyssna på ett poddavsnitt om den snabba utvecklingen av drönartekniken och vilken påverkan det har på samhällsbyggnadsprocessen.

MicrosoftTeams-image (12).png

Framtidsvision #25

Tyréns podd Framtidsvisioner gör en djupdykning i det högaktuella ämnet träbyggnationer och dess framfart. Häng med på en kort historisk til...

soundcloud24.jpg

Framtidsvision #24

På Tyréns är alla medarbetare möjliga innovatörer. Vi har ett strukturerat arbetssätt där alla idéer testas och flera får chans att utveckla...

Malmo_hallbarhetsfrukost_mindre.jpg

Framtidsvision #23

Digitaliseringen hjälper oss nå våra hållbarhetsmål. Tekniken hjälper oss att effektivisera processer och förändra affärsmodeller på vägen m...

Håkan Fjällström och Eva Sjödahl.jpg

Framtidsvision #22

Att en bra ljudmiljö är viktigt för barns inlärning är väl dokumenterat. Speciellt då det gäller barn som har svårt att koncentrera sig elle...

Untitled-2.jpg

Framtidsvision #21

I Framtidsvision #21 samtalar Emma Färje Jones från Skanska, Harry McNeil från Sveafastigheter och Josefin Uhnbom från Tyréns om vikten av s...

framtidsvision_20.png

Framtidsvision #20

Samhällsplaneringen har blivit mer tvärvetenskaplig. Vilka nya kompetenser har tillkommit och vad kan de bidra med? I det senaste avsnitett ...

framtidsvisioner19.png

Framtidsvision #19

Under fem år har Mia Wahlström forskat i städers själ och hur vi gör städerna mer attraktiva. En del av hennes forskning handlar också om mä...

kanalgatan_illustration.png

Framtidsvision #18

Trenden är tydlig. Vi behöver bygga mindre bostäder för att fler ska få plats i våra tätbebyggda städer. I Framtidsvision #18 så samtalar vi...

decode_samrad.png

Framtidsvision #17

I Framtidsvision #17 så pratar vi om hållbar samhällsutveckling och FoU-projektet Decode. Decode skapar verktyg för att på ett effektivt sät...

framtidsvision_16_webb.png

Framtidsvision #16

I Framtidsvision #16 handlar samtalet om hur man kan utveckla arbetssätt inom installation. Hur kan man samordna flera tekniker så att man inte behöver göra om samma arbetsmoment flera gånger?

podcast15_webben.png

Framtidsvision #15

Klimathot, översvämningar och dataspel - hur hänger det ihop? I Framtidsvision #15 får vi lyssna på Gunnar Svensson som är expert på datorsi...

podd14.png

Framtidsvision #14

I detta avsnitt av Tyréns podcast Framtidsvisioner får ni lyssna på Markus Olsson, konstruktör och Björn Bjelke-Holtermann, byggnadsantikvar...

framtidsvision13.png

Framtidsvision #13

Tyréns podcast #13 handlar om hur byggprocessen vänds upp och ned när man arbetar med ett internationellt forskningsprojekt som ”European Spallation Source” i Lund.

Framtidsvision #12

På bara tre år har FoU-projektet Quiet Track utvecklats från idé till färdig produkt. I projektet har man tagit fram ett övervakningssystem ...

Framtidsvision #11

I Framtidsvision #11 samtalar vi med vår beställare Trafikverket om den kommande motorvägen Tvärförbindelse Södertörn. Framför allt diskuter...

mm.png

Framtidsvision #10

I Framtidsvision #10 samtalar Anna Maria Häggblom, arkitekt på Tyréns i Norrköping och Jesper Johansson som är Mobility Management expert.

tyrengine.png

Framtidsvision #9

Hållbart samhällsbyggande måste väga in alla tänkbara framtidsscenarier. TyrEngine använder avancerad grafisk teknik från TV-spelsvärlden fö...

cityplanning.png

Framtidsvision #8

Hur kan olika samhällsgrupper bäst samverka i planprocesser? Decode skapar verktyg för att på ett effektivt sätt låta fler medverka med sina erfarenheter och sitt kunnande.

waste.png

Framtidsvision #7

I Framtidsvision #7 samtalar Elisabet Höglund, avfallsexpert på Tyréns och Martin Ström som är nationalekonom med inriktning på miljöfrågor....

articulated.png

Framtidsvision #6

Framtidens tåg går snabbare och snabbare. Höghastighetstrafik över 200 km/tim ställer nya krav på konstruktion och dimensionering av våra jä...

bron.png

Framtidsvision #5

Framtidens tåg går snabbare och snabbare. Höghastighetstrafik över 200 km/tim ställer nya krav på konstruktion och dimensionering av våra jä...

vatten.png

Framtidsvision #4

Vi tar tillgång till rent vatten för givet, men hur säkra kan vi vara på det som kommer ur vår kökskran? Klimatförändringar, vattenburna par...

framtidsvision3.png

Framtidsvision #3

I Framtidsvision #3 diskuterar Björn Hellström, akustiker på Tyréns och professor och docent i arkitektur och Mia Wahlström, konsult på Tyré...

framtidsvision2.png

Framtidsvision #2

Vädret är det svårt att göra något åt. Men hur vi bygger kan påverka det lokala klimatet och hur vi upplever en plats. Med Tyréns beräknings...

framtidsvision.jpg

Framtidsvision #1

I Framtidsvision #1 funderar akustikspecialist Martin Höjer och Jesper Johansson, expert inom hållbart resande och mobility management, på hur vi tillsammans kan minska trafikbullret i våra städer.