Vad är viktigt för dig i framtiden?

Vår vision är att bidra till bättre samhällen. Genom Sven Tyréns Stiftelse och forskningsmedel från andra finansiärer investerar vi i framtidens lösningar. I vårt forsknings- och utvecklingsarbete utvecklar vi ny kunskap för att bidra till en enklare vardag. I vår podd Framtidsvisioner följer vi trender och utmaningar inom samhällsbyggnad. Hur påverkar våra lösningar din vardag? Och hur vill du påverka framtidens lösningar?

Framtidsvision #21

Frågan om trygghet är i dag högaktuell i samhällsdebatten. Det är också en viktig del i Tyréns många projekt inom social hållbarhet – att fokusera på hur en plats påverkar människorna som bor och vist...

Läs mer här
Bild: Malmö Stad
Framtidsvision #20

Samhällsplaneringen har blivit mer tvärvetenskaplig. Vilka nya kompetenser har tillkommit och vad kan de bidra med? I det senaste avsnitett av podcasten Framtidsvisioner diskuterar vi detta och om var...

Läs mer här
Framtidsvision #19

Under fem år har Mia Wahlström forskat i städers själ och hur vi gör städerna mer attraktiva. En del av hennes forskning handlar också om människors attityder när det gäller energieffektiva bostäder. ...

Läs mer här
Framtidsvision #18

Trenden är tydlig. Vi behöver bygga mindre bostäder för att fler ska få plats i våra tätbebyggda städer. I Framtidsvision #18 så samtalar vi om utmaningen med att skapa smarta lösningar för hem som sk...

Läs mer här
Framtidsvision #17

I Framtidsvision #17 så pratar vi om hållbar samhällsutveckling och FoU-projektet Decode. Decode skapar verktyg för att på ett effektivt sätt låta fler medverka med sina erfarenheter och sitt kunnande...

Läs mer här
Framtidsvision #16

I Framtidsvision #16 handlar samtalet om hur man kan utveckla arbetssätt inom installation. Hur kan man samordna flera tekniker så att man inte behöver göra om samma arbetsmoment flera gånger?

Läs mer här
Framtidsvision #15

Klimathot, översvämningar och dataspel - hur hänger det ihop? I Framtidsvision #15 får vi lyssna på Gunnar Svensson som är expert på datorsimuleringar och Patrik Andersson som är VA-utredare på Tyréns...

Läs mer här
Framtidsvision #14

I Framtidsvision #14 samtalar Andreas Behm Fredin, affärschef för installation och Per Bjälnes som är BIM-strateg på Tyréns om installation och Internet of Things (IoT) och vilka framtida möjligheter ...

Läs mer här
Framtidsvision #13

Tyréns podcast #13 handlar om hur byggprocessen vänds upp och ned när man arbetar med ett internationellt forskningsprojekt som ”European Spallation Source” i Lund. Malin Åberg och Karin Bühler samtal...

Läs mer här
Framtidsvision #12

På bara tre år har FoU-projektet Quiet Track utvecklats från idé till färdig produkt. I projektet har man tagit fram ett övervakningssystem över tunnelbanespårs egenskaper som styr hur mycket buller d...

Läs mer här
Framtidsvision #11

Den här samarbetsmodellen mellan kund och beställare är ganska ovanlig. Den är utvecklad av NASA, eller? Det här arbetssättet är nytt även för oss på Tyréns och kräver ett större engagemang än vi kans...

Läs mer här
Framtidsvision #10

Vilka attityder och värderingar styr vårt resande, och hur går de att påverka? För att hjälpa fram alternativa lösningar behöver vi mer kunskap om de känslomässiga motiven bakom våra val av färdsätt. ...

Läs mer här
Framtidsvision #9

Hållbart samhällsbyggande måste väga in alla tänkbara framtidsscenarier. TyrEngine använder avancerad grafisk teknik från TV-spelsvärlden för att visualisera och navigera i en 3D-miljö med mycket hög ...

Läs mer här
Framtidsvision #8

Hur kan olika samhällsgrupper bäst samverka i planprocesser? Decode skapar verktyg för att på ett effektivt sätt låta fler medverka med sina erfarenheter och sitt kunnande. Projektets utgångspunkt är ...

Läs mer här
Framtidsvision #7

För hundra år sedan ritade tidens främsta arkitekter våra kraftverk och fabriker. Idag behövs en vitalisering av arkitekturens roll i arbetet med att skapa socialt och miljömässigt hållbara industriby...

Läs mer här
Framtidsvision #6

Högre och högre hus kräver snabbare och snabbare hissar. Vi har utvecklat framtidens hisslösning för höga hus, ett revolutionerande ”hisståg” som snabbt och hållbart hanterar stora människoflöden i sk...

Läs mer här
Framtidsvision #5

Framtidens tåg går snabbare och snabbare. Höghastighetstrafik över 200 km/tim ställer nya krav på konstruktion och dimensionering av våra järnvägsbroar. Med tröghetskrafterna ökar också osäkerheten kr...

Läs mer här
Framtidsvision #4

Vi tar tillgång till rent vatten för givet, men hur säkra kan vi vara på det som kommer ur vår kökskran? Klimatförändringar, vattenburna parasiter och ökande halter av läkemedelsrester och bekämpnings...

Läs mer här
Framtidsvision #3

Hur blir en stad attraktiv? Städers identitet blir ofta en fråga om management eller marknadsföring. Vi har pratat med invånarna i en rad svenska städer som Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå för att...

Läs mer här
Framtidsvision #2

Vädret är det svårt att göra något åt. Men hur vi bygger kan påverka det lokala klimatet och hur vi upplever en plats. Med Tyréns beräkningsverktyg, som exempelvis Bioclimatic Design Toolkit, är det m...

Läs mer här
Framtidsvision #1

Hur ska vi bäst planera och bygga för att minska trafikbullret i våra städer? Med tyst asfalt och akustisk stadsplanering engagerar det europeiska samarbetsprojektet CityHush sju länder och flera före...

Läs mer här