Aktuellt

Podcast

Vad är viktigt för dig i framtiden?

Vår vision är att bidra till bättre samhällen. Genom Sven Tyréns Stiftelse och forskningsmedel från andra finansiärer investerar vi i framtidens lösningar. I vårt forsknings- och utvecklingsarbete utvecklar vi ny kunskap för att bidra till en enklare vardag. I vår podd Framtidsvisioner följer vi trender och utmaningar inom samhällsbyggnad. Hur påverkar våra lösningar din vardag? Och hur vill du påverka framtidens lösningar?

Framtidsvision #26

I detta avsnitt av Tyréns podd Framtidsvisioner siktar vi in oss på den snabba utvecklingen av drönartekniken och vilken påverkan det har på samhällsbyggnadsprocessen.

Framtidsvision #25

Tyréns podd Framtidsvisioner gör en djupdykning i det högaktuella ämnet träbyggnationer och dess framfart. Häng med på en kort historisk til...

Framtidsvision #24

På Tyréns är alla medarbetare möjliga innovatörer. Vi har ett strukturerat arbetssätt där alla idéer testas och flera får chans att utveckla...

Framtidsvision #23

Digitaliseringen hjälper oss nå våra hållbarhetsmål. Tekniken hjälper oss att effektivisera processer och förändra affärsmodeller på vägen m...

Framtidsvision #22

Att en bra ljudmiljö är viktigt för barns inlärning är väl dokumenterat. Speciellt då det gäller barn som har svårt att koncentrera sig elle...

Framtidsvision #21

Frågan om trygghet är i dag högaktuell i samhällsdebatten. Det är också en viktig del i Tyréns många projekt inom social hållbarhet – att fo...

Bild: Malmö Stad

Framtidsvision #20

Samhällsplaneringen har blivit mer tvärvetenskaplig. Vilka nya kompetenser har tillkommit och vad kan de bidra med? I det senaste avsnitett ...

Framtidsvision #19

Under fem år har Mia Wahlström forskat i städers själ och hur vi gör städerna mer attraktiva. En del av hennes forskning handlar också om mä...

Framtidsvision #18

Trenden är tydlig. Vi behöver bygga mindre bostäder för att fler ska få plats i våra tätbebyggda städer. I Framtidsvision #18 så samtalar vi...

Framtidsvision #17

I Framtidsvision #17 så pratar vi om hållbar samhällsutveckling och FoU-projektet Decode. Decode skapar verktyg för att på ett effektivt sät...

Framtidsvision #16

I Framtidsvision #16 handlar samtalet om hur man kan utveckla arbetssätt inom installation. Hur kan man samordna flera tekniker så att man inte behöver göra om samma arbetsmoment flera gånger?

Framtidsvision #15

Klimathot, översvämningar och dataspel - hur hänger det ihop? I Framtidsvision #15 får vi lyssna på Gunnar Svensson som är expert på datorsi...

Framtidsvision #14

I Framtidsvision #14 samtalar Andreas Behm Fredin, affärschef för installation och Per Bjälnes som är BIM-strateg på Tyréns om installation ...

Framtidsvision #13

Tyréns podcast #13 handlar om hur byggprocessen vänds upp och ned när man arbetar med ett internationellt forskningsprojekt som ”European Sp...

Framtidsvision #12

På bara tre år har FoU-projektet Quiet Track utvecklats från idé till färdig produkt. I projektet har man tagit fram ett övervakningssystem ...

Framtidsvision #11

Den här samarbetsmodellen mellan kund och beställare är ganska ovanlig. Den är utvecklad av NASA, eller? Det här arbetssättet är nytt även f...

Framtidsvision #10

Vilka attityder och värderingar styr vårt resande, och hur går de att påverka? För att hjälpa fram alternativa lösningar behöver vi mer kuns...

Framtidsvision #9

Hållbart samhällsbyggande måste väga in alla tänkbara framtidsscenarier. TyrEngine använder avancerad grafisk teknik från TV-spelsvärlden fö...

Framtidsvision #8

Hur kan olika samhällsgrupper bäst samverka i planprocesser? Decode skapar verktyg för att på ett effektivt sätt låta fler medverka med sina...

Framtidsvision #7

För hundra år sedan ritade tidens främsta arkitekter våra kraftverk och fabriker. Idag behövs en vitalisering av arkitekturens roll i arbete...

Framtidsvision #6

Högre och högre hus kräver snabbare och snabbare hissar. Vi har utvecklat framtidens hisslösning för höga hus, ett revolutionerande ”hisståg...

Framtidsvision #5

Framtidens tåg går snabbare och snabbare. Höghastighetstrafik över 200 km/tim ställer nya krav på konstruktion och dimensionering av våra jä...

Framtidsvision #4

Vi tar tillgång till rent vatten för givet, men hur säkra kan vi vara på det som kommer ur vår kökskran? Klimatförändringar, vattenburna par...

Framtidsvision #3

Hur blir en stad attraktiv? Städers identitet blir ofta en fråga om management eller marknadsföring. Vi har pratat med invånarna i en rad sv...

Framtidsvision #2

Vädret är det svårt att göra något åt. Men hur vi bygger kan påverka det lokala klimatet och hur vi upplever en plats. Med Tyréns beräknings...

Framtidsvision #1

Hur ska vi bäst planera och bygga för att minska trafikbullret i våra städer? Med tyst asfalt och akustisk stadsplanering engagerar det euro...