Aktuellt

Podcast

Vad är viktigt för dig i framtiden?

Vår vision är att bidra till bättre samhällen. Genom Sven Tyréns Stiftelse och forskningsmedel från andra finansiärer investerar vi i framtidens lösningar. I vårt forsknings- och utvecklingsarbete utvecklar vi ny kunskap för att bidra till en enklare vardag. I vår podd Framtidsvisioner följer vi trender och utmaningar inom samhällsbyggnad. Hur påverkar våra lösningar din vardag? Och hur vill du påverka framtidens lösningar?

Krister Insulander, Maximilian Bengtsson, Markus Fredriksson diskuterar Laddinfrastruktur i Framtidsvisioner #29

Framtidsvision #29

Laddinfrastruktur är en viktig fråga som har blivit allt mer aktuell i samband med att antalet elbilar har ökat. I avsnitt #29 av Tyréns pod...

Framtidsvision #28

Hållbar mobilitet är ett omfattande begrepp som omfattar allt från den fysiska planeringen till beteendemönster och förändringar i resvanor....

Framtidsvision #27

I avsnitt #27 av Tyréns podd Framtidsvisioner bjuder vi på aktuella analyser och reflektioner om det populära ämnet återbruk. Lyssna till An...

Framtidsvision #26

I detta avsnitt av Tyréns podd Framtidsvisioner siktar vi in oss på den snabba utvecklingen av drönartekniken och vilken påverkan det har på samhällsbyggnadsprocessen.

Framtidsvision #25

Tyréns podd Framtidsvisioner gör en djupdykning i det högaktuella ämnet träbyggnationer och dess framfart. Häng med på en kort historisk til...

Framtidsvision #24

På Tyréns är alla medarbetare möjliga innovatörer. Vi har ett strukturerat arbetssätt där alla idéer testas och flera får chans att utveckla...

Framtidsvision #23

Digitaliseringen hjälper oss nå våra hållbarhetsmål. Tekniken hjälper oss att effektivisera processer och förändra affärsmodeller på vägen m...

Framtidsvision #22

Att en bra ljudmiljö är viktigt för barns inlärning är väl dokumenterat. Speciellt då det gäller barn som har svårt att koncentrera sig elle...

Framtidsvision #21

Frågan om trygghet är i dag högaktuell i samhällsdebatten. Det är också en viktig del i Tyréns många projekt inom social hållbarhet – att fo...

Bild: Malmö Stad

Framtidsvision #20

Samhällsplaneringen har blivit mer tvärvetenskaplig. Vilka nya kompetenser har tillkommit och vad kan de bidra med? I det senaste avsnitett ...

Framtidsvision #19

Under fem år har Mia Wahlström forskat i städers själ och hur vi gör städerna mer attraktiva. En del av hennes forskning handlar också om mä...

Framtidsvision #18

Trenden är tydlig. Vi behöver bygga mindre bostäder för att fler ska få plats i våra tätbebyggda städer. I Framtidsvision #18 så samtalar vi...

Framtidsvision #17

I Framtidsvision #17 så pratar vi om hållbar samhällsutveckling och FoU-projektet Decode. Decode skapar verktyg för att på ett effektivt sät...

Framtidsvision #16

I Framtidsvision #16 handlar samtalet om hur man kan utveckla arbetssätt inom installation. Hur kan man samordna flera tekniker så att man inte behöver göra om samma arbetsmoment flera gånger?

Framtidsvision #15

Klimathot, översvämningar och dataspel - hur hänger det ihop? I Framtidsvision #15 får vi lyssna på Gunnar Svensson som är expert på datorsi...

Framtidsvision #14

I Framtidsvision #14 samtalar Andreas Behm Fredin, affärschef för installation och Per Bjälnes som är BIM-strateg på Tyréns om installation ...

Framtidsvision #13

Tyréns podcast #13 handlar om hur byggprocessen vänds upp och ned när man arbetar med ett internationellt forskningsprojekt som ”European Sp...

Framtidsvision #12

På bara tre år har FoU-projektet Quiet Track utvecklats från idé till färdig produkt. I projektet har man tagit fram ett övervakningssystem ...

Framtidsvision #11

Den här samarbetsmodellen mellan kund och beställare är ganska ovanlig. Den är utvecklad av NASA, eller? Det här arbetssättet är nytt även f...

Framtidsvision #10

Vilka attityder och värderingar styr vårt resande, och hur går de att påverka? För att hjälpa fram alternativa lösningar behöver vi mer kuns...

Framtidsvision #9

Hållbart samhällsbyggande måste väga in alla tänkbara framtidsscenarier. TyrEngine använder avancerad grafisk teknik från TV-spelsvärlden fö...

Framtidsvision #8

Hur kan olika samhällsgrupper bäst samverka i planprocesser? Decode skapar verktyg för att på ett effektivt sätt låta fler medverka med sina...

Framtidsvision #7

För hundra år sedan ritade tidens främsta arkitekter våra kraftverk och fabriker. Idag behövs en vitalisering av arkitekturens roll i arbete...

Framtidsvision #6

Högre och högre hus kräver snabbare och snabbare hissar. Vi har utvecklat framtidens hisslösning för höga hus, ett revolutionerande ”hisståg...

Framtidsvision #5

Framtidens tåg går snabbare och snabbare. Höghastighetstrafik över 200 km/tim ställer nya krav på konstruktion och dimensionering av våra jä...

Framtidsvision #4

Vi tar tillgång till rent vatten för givet, men hur säkra kan vi vara på det som kommer ur vår kökskran? Klimatförändringar, vattenburna par...

Framtidsvision #3

Hur blir en stad attraktiv? Städers identitet blir ofta en fråga om management eller marknadsföring. Vi har pratat med invånarna i en rad sv...

Framtidsvision #2

Vädret är det svårt att göra något åt. Men hur vi bygger kan påverka det lokala klimatet och hur vi upplever en plats. Med Tyréns beräknings...

Framtidsvision #1

Hur ska vi bäst planera och bygga för att minska trafikbullret i våra städer? Med tyst asfalt och akustisk stadsplanering engagerar det euro...