Ombyggnad av Kv Schönborg

Originalfastigheten Kv Schönborg byggdes under 1960-talet och är beläget på Södermalm i centrala Stockholm. Tyréns konstruktionsuppdrag är en omfattande ombyggnation där höga krav ställts på både verksamhetsanpassningar samt att bevara det kulturhistoriska värdet i originalbyggnaden.

Fastigheten Kv Schönborg ligger i korsningen Sankt Paulsgatan och Götgatan i Stockholm. Arkitekten Hack Kampmann fick i uppgift att bredda gatorna i stadsdelen i samband med att Söderleden byggdes. Det resulterade i att mindre bostads- och gårdshus revs för att bygga den moderna hörnfastigheten. Under 1980-talet utfördes en omfattande överdäckning av byggnaden.

Schönborg har en total yta på 15 000 kvadratmeter och är ett kulturhistoriskt och välbevarat byggnadskomplex som anpassats till dagens byggnadskrav. Projektet har omfattat totalombyggnad och renovering som numera inrymmer 54 bostadslägenheter, kontor, garage, butikslokaler och restauranger. Byggnationen färdigställdes under 2020.

Tyréns konstruktionsuppdrag är en omfattande ombyggnation där höga krav ställts på både verksamhetsanpassningar samt att bevara det kulturhistoriska värdet i originalbyggnaden. Det har därför varit avgörande att snabbt hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna. Detta med hänsyn till anpassade materialval och praktiskt genomförbara konstruktionslösningar.

Fokus i uppdraget har varit en nära dialog med beställare, platschef och arbetsledare. Det har inneburit, att som konstruktör, vara tillgänglig för att snabbt hantera en kort inställelsetid vid uppkomna frågor från byggarbetsplatsen. För att kunna leverera högkvalitativa konstruktionshandlingar har därför platsbesök och kontinuerlig närvaro på byggarbetsplatsen prioriterats.

 

Beställare: Einar Mattsson AB, Byggherre och totalentreprenör