Nytt liv på Vårbergstoppen

Vårbergstoppen har blivit ny stadspark inom projektet Grönare Stockholm. På nittio meters höjd erbjuder Vårbergstoppen utsiktsplatser för fågelskådning, lekplatser och nya entréer. 

På 1960-1970-talet bygges Vårbergstoppen av schaktmassor från tunnelbanebygget och utbyggnaden av miljonprogrammens bostäder. Det konstgjorda berget var avsett för rekreation men på grund av brister blev platsen allt mindre använd. Nu har en omvandling genomförts för att väcka nytt liv i toppen. 

Målet med förnyelsearbetet har varit att öka vistelsevärdena, attraktionskraften och tryggheten. Arbetet har sker i tätt samarbete med flera angränsande projekt samt en stor konsultgrupp. Tyréns har arbetat från program till bygghandling och teknikområdena landskap, ljusdesign, elprojektering, konstruktion, gata och VA har deltagit. Beställare är Stockholms stad, Trafikkontoret. 

En ny stadspark i Stockholms ytterstad som bidrar till att höja värdet av denna landskapsarkitektur, både funktionellt och kulturellt.

Projektet är utsett till en av finalisterna i tävlingen Årets Stockholmsbyggnad 2021. Juryns bedömning lyder:

"En ny stadspark i Stockholms ytterstad som bidrar till att höja värdet av denna landskapsarkitektur, både funktionellt och kulturellt. Den erbjuder rofylldhet, utblickar och samvaro och är anpassad till den branta terrängen. Det är ett inspirerande projekt som lockar till lek, rörelse och kontemplation för både barn och vuxna. De gedigna materialen associerar till både miljonprogrammets robusta arkitektur och till samtida nytänkande."

Bilder från ovan, 1 och 2: Jonas Sjögren. Bild 3: Lennart Johansson, bild 4: Solveig Edlund.