Frizon

På uppdrag av Umeå kommun har Tyréns utformat en mötesplats där förutsättningarna för gestaltningen formulerats i en dialogprocess med målgruppen unga tjejer.

Här har man utgått från deras tankar om att vistas och ta plats i det offentliga rummet. I projektet översattes begrepp som handlar om trygghet, identitet och jämställdhet till en gestaltad plats i en park i centrala Umeå. Tyréns har stått för landskapsarkitektur, konstruktion och ljusgestaltning. Landskapsarkitekterna Carl Arnö och Annica Forsberg har lett arbetet tillsammans med konstnären Kerstin Bergendal.

Syftet med projektet var att skapa en plats med utgångspunkt i målgruppens tankar och behov, men även en plats där alla kan känna sig välkomna. Dialogprocessen med tjejerna har haft en avgörande roll för gestaltningsarbetet och projektet har anpassats flera gånger efter nya synpunkter och önskemål, en process som varit väldigt viktig.

Innan Tyréns fick uppdraget utförde Umeå kommun en dialog med en grupp unga tjejer, som resulterade i ett antal värdeord om vad en bra plats är. Detta blev en av utgångspunkterna för projektet. Projektgruppen på Tyréns höll sen en workshop som utfördes på platsen som sedan tidigare setts ut för projektet. Här fick deltagarna definiera vilka kvalitéer en bra mötesplats har samt förklara sina val genom att rita upp de önskade tilläggen på platsen i skala 1:1 i snötäcket på marken.

"Taket och de svävande sittmöblerna är belysta för att skapa en inbjudande och trygg atmosfär även kvällstid."

Projektet är realiserat i en central park i Umeå där många ungdomar rör sig. Platsen är utformad med ett ovalt tak som omfamnar en befintlig lind. Taket är perforerat och de runda hålen täckts av glas i olika färger. Under taket hänger stora runda sittmöbler där det finns utrymme att sitta många tillsammans.

Både taket och de svävande sittmöblerna är belysta för att skapa en inbjudande och trygg atmosfär även kvälls- och vintertid. Förutom att skapa en plats som känns trygg och inbjudande fanns det önskemål om att det skulle finnas möjlighet att kunna koppla upp sin telefon och spela musik från den, något som nu har blivit verklighet.