Lekplats Priorn

Mitt i Söderköpings hjärta intill de gamla och mysiga Drothemskvarteren ligger lekplatsen Priorn. Hit kan barn komma och leka i en mysig ”mormorsträdgård”. Här kan fantasin flöda bland bikupor, bin, nyckelpigor, bärbuskar och blommor.

Den övergripande idén för lekplatsen Priorn är att låta barnen uppleva och leka i en “mormorsträdgård”. Platsen är inspirerad av de småskaliga byggnaderna, med sina trädgårdar, som finns i området. Fokus ligger på lek för de lite mindre barnen men tanken är att framför allt de många rumsligheterna, karusellen och gungställningen också ska locka lite äldre barn. Besöksupplevelsen fylls av bin, äpplen, nyckelpigor, bär, väldoftande och vackra blommor samt trädgårdsdetaljer som spaljéer, rosenbågar och humlestörar.


I Söderköping finns mycket att besöka, bland annat Göta Kanal och de gamla Drothemskvarteren med anor från medeltiden. Rör man sig mellan dessa är chansen stor att man lockas in lekplatsen Priorn. Här bli man välkomnad av vackra prunkande perennrabatter och leds vidare in genom en rosengång, i förgrunden får du syn på den identitetsskapande klätterställningen som erbjuder lek bland bin och bikupor. De övriga lekytorna erbjuder en karusell med en nyckelpiga i toppen, en sandlåda med bakbord och pallar, en gungställning och ett stort lekbuskage med balansslinga med en hemlig samlingsplats.

"Priorn låter barnen uppleva och leka i en mormorsträdgård."

På olika platser i lekplatsen stöter du också på lekskulpturer i form av nyckelpigor. Stora delar av växtvalen består av klassiska trädgårdsväxter så som syren, äpple, humle, rosor och vinbärsbuskar. Några mindre gräsytor finns också för till exempel möjlighet för picknick på en filt.