Lekplats Högby

En lekplats med en utmanande hinderbana, en ”Ninja warrior-hinderbanan”, var vad två barn i Söderköping ville ha. Där med blev det också huvudspåret för ombyggnationen av lekplatsen i stadsdelen Högby i Söderköping.

Söderköpings kommun behövde rusta upp sin lekplats i Högby som var sliten, hade få lekvärden samt saknade rumslig indelning och skugga. Kort efter att man beslutat att rusta upp lekplatsen inkom ett medborgarförslag från två unga tjejer som önskade en utmanande hinderbana för lite äldre barn, inspirationen skulle vara Ninja warrior. Tajmingen var perfekt och det fick bli temat för lekplatsen i Högby.

Utöver en specialanpassad hinderbana med igenkänning i typ av hinder och färgsättning från Ninja warrior berikades lekplatsen med en stor och tillgänglighetsapassad gungställning med olika sorters gungsitsar, en ny sandlåda med baksand med tillhörande bakbord och båt samt en liten samlingsplats med bänkar och bord. Samtlig utrustning följer samma färgsättning, röd och svart, för att skapa en tydlig helhet. Lekplatsen har också fått tillägg i form av vegetation. Här finns nu skuggivande och säsongskiftande träd samt rumsbildande och lekfulla buskage.

"En lekplats med en utmanande Ninja warrior-hinderbana."

Lekplatsen färdigställdes i juni 2017 där Tyréns har tagit fram gestaltningsförslag baserat på bland annat medborgarförslaget samt tagit fram systemhandling, inklusive RAM-beskrivning, som underlag till upphandling av entreprenör.

Beställare: Söderköpings kommun