Projekt

Samhällsplanering

Tyréns hjälper kunder i strategiska frågor, genom hela planprocessen samt med bedömningar av miljöfrågor vid exploatering av verksamheter och bebyggelse. Tillsammans skapar och beskriver vi en miljö där gestaltning går hand i hand med funktion, miljö och teknik. Vi skapar hållbara lösningar med människa, samhälle, funktion och design i centrum.

Bebyggelseutveckling Kassmyra

Tyréns har jobbat i tidiga skeden med bebyggelseutveckling av Norra Kassmyraåsen, Tumba i Botkyrka kommun på uppdrag av Scandinavian Propert...

Belysning i Konserthuset

I huvudfoajén i Stockholms konserthus möts besökaren av tre stora specialritade ljuskronor. Stockholms konserthus genomgår en grundläggande ...

BKA Stockholms framtida avloppsrening

Stockholm Vatten planerar en utbyggnad av Henriksdals avloppsreningsverk och samtidigt en avveckling av Bromma avloppsreningsverk. För att e...

Business Improvement District (BID) och platsutveckling

I stadsdelen Valsta, Märsta, har Tyréns på uppdrag av SigtunaHem utvecklat och arbetat med en process enligt metoden Business Improvement Di...

Detaljplan för Ystads hamn

Tyréns har under 2016-2017 tagit fram en detaljplan, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillhörande utredningar, som gör det möjligt att u...

Detaljplan och MKB för ESS

Tyréns har 2012-2013 i uppdrag att upprätta detaljplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt tillhörande utredningar för ESS i Lun...

Finstämd belysning på Café Livet

Nu får alla kollegor och besökare från omkringliggande kontor glädja sig åt en lunch eller fika i en finstämd och färgglad miljö. Linspända ...

Frizon

På uppdrag av Umeå kommun har Tyréns utformat en mötesplats där förutsättningarna för gestaltningen formulerats i en dialogprocess med målgr...

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm klassas som ett av de största pågående infrastrukturprojekten i Sverige. Trafikverket har förutom högt satta mål gälland...

Hedlundadungen

Inspirerande lekmiljö i Umeå. På uppdrag av Umeå kommun har Tyréns formgett och ljussatt skogsparken Hedlundadungen, centralt belägen i Umeå.

Hörsalsparken i Norrköping. Foto: Peter Holgersson

Hörsalsparken

Den nya Hörsalsparken i Norrköping invigdes våren 2015. Den gamla Hörsalsparken låg som en återvändsgränd och en viktig del i uppdraget var ...

Kulturmiljöutredning Linbanan – Göteborg

Till 400-årsjubileet i Göteborg 2021 ska det byggas en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Som ett underlag till detaljplanen ...

Lekplats Priorn

Mitt i Söderköpings hjärta intill de gamla och mysiga Drothemskvarteren ligger lekplatsen Priorn. Hit kan barn komma och leka i en mysig ”mo...

Malmö allmänna sjukhus - detaljplan

Tyréns uppdrag omfattar framtagandet av detaljplan för sjukhusområdet i Malmö och gjordes 2017. Syftet med planen är att möjliggöra två nya ...

Ombyggnad av Vasagatan

Vasagatan är en av Stockholms mest trafikerade gator. Nu ska gatan byggas om för att bli en mer levande stadsgata, genom att bland annat ge mer utrymme för gång- och cykeltrafikanter.

Ortstrukturanalys för Östra Sörmland

För regionen Östra Sörmland sker en förändring av tillgänglighet och infrastrukturförutsättningar, i och med utbyggnad av Ostlänken. Denna k...

Processledning - Tvärförbindelse Södertörn

I projekt Tvärförbindelse Södertörn har Tyréns bland annat haft i uppdrag att samordna planläggningsprocessen för vägplanen med alla inblandade aktörer och roller som ingår i arbetet.

SKB för Skärsätra Hamnväg

I ett uppdrag för Stockholms läns landsting har Tyréns tagit fram en social konsekvensbeskrivning (SKB) för återöppnandet av passagen över väg och spårväg vid Skärsätra Hamnväg längs Lidingöbanan.

Social konsekvensanalys (SKA) i Botkyrka

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en social konsekvensanalys (SKA) för en delsträcka på väg E4/E20 som inkluderar en utv...

Social konsekvensbeskrivning för Tvärförbindelse Södertörn

En social konsekvensbeskrivning (SKB) är ett verktyg som möjliggör och systematiserar diskussion av sociala frågor, samt ett sätt att tillämpa social hållbarhet, i planeringsprojekt.

Social konsekvensbeskrivning Södra Källtorp i Västerås

Västerås stad har fattat beslut om att ta fram en ny detaljplan för användning av området Södra Källtorp, Wenströmska skolan, med flera. Det...

Social värdeskapande analys (SVA) för projekt Odde

Skanska, Areim och Stockholms stad arbetar tillsammans för att ta fram en detaljplan för Odde. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ut...

Stadsutveckling Nacka strand

Tyréns har på uppdrag av Nacka kommun tagit fram en detaljplan för Södra Nacka strand. Planområdet har en areal på ca 10 ha och berör en sto...

Konceptbilder av White Arkitekter med Tyréns ljusdesign visualiserad

Tunnelbanan – Akalla Barkarby

Tyréns har fått i uppdrag att skapa belysningen för de nya stationerna på blå tunnelbanelinje i Stockholm, Barkarbystation och Barkarbystade...

Vision för utveckling av Laholms stadskärna

Tyréns har under 2016-2017, på uppdrag av Laholms kommun, arbetat med att ta fram en vision för utvecklingen av Laholms stadskärna. Laholm h...

Vägledning för trygga hygienrum i skolor

Skolan är barn och ungdomars arbetsmiljö, den ska vara trygg och tillgänglig för alla. Toaletter och duschar i skolor måste vara platser där...

Översiktsplan Valdemarsvik

Valdemarsvik är en skärgårdskommun i östra Östergötland med ca 8 000 invånare. Kommunen gav Tyréns i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan...

APD - Arbetsplatsdisposition i 4D, Gällivare

I Gällivare kommun flyttas stora delar av Malmberget till andra delar i Gällivare. Detta gör att det i centrumkärnan pågår flera stora byggn...

Stadsutveckling Åkers styckebruk

Tyréns har på uppdrag av Brobyholms fastighets AB och i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun arbetat fram ett förs...