Projekt

Byggnad

Tyréns arbetar med byggnader av alla storlekar och former som används för olika ändamål. I alla byggnadsprojekt – stora som små, nybyggnader som ombyggnader – erbjuds helhetslösningar. Tyréns är en av de ledande konsulterna inom BIM.

A house

Arkitekturhögskolans gamla byggnad på Östermalmsgatan i Stockholm uppfördes 1967-1969. I en brand 2011 förstördes stora delar av skolan. Sko...

BAS-P för nya sjukhuset i Malmö

Tyréns har uppdraget att utföra BAS-P för samtliga delprojekt inom Regionfastigheters projekt Nya Sjukhuset i Malmö. Uppdraget påbörjades 20...

Bildkälla: BergCFM

Biomedicum

Akademiska Hus AB, region Stockholm ska tillsammans med Karolinska Institutet (KI) uppföra Biomedicum, ett nytt forskningslaboratorium inom ...

Byggledning och ekonomiuppföljning av nytt kontor

På uppdrag av Praktikertjänst Fastigheter AB har Tyréns stått för byggledning och ekonomiuppföljning av deras nya kontor i centrala Stockholm.

Campus Albano

VS- och energisystem på campus Albano vid Stockholms universitet. Tyréns har projekterat delar av VVS-energisystemen vid campus Albano i Stockholm.

ESS – European Spallation Source

Tyréns har i uppdrag att delta i utredningen och projekteringen av ESS – European Spallation Source. Projektet är planerat att pågå 2011-201...

Glasmästargatan

Påbyggnad i två plan med vacker utsikt över Göteborg. Här har vi gestaltat 110 nya lägenheter och renoverat 160 befintliga bostäder.

Installationsledning av Huddinge Sjukhus

Som en del i ett större arbete med att bygga ut och modernisera Stockholms läns sjukhus, byggs nu en helt ny sjukhusbyggnad i Huddinge, till...

Knutpunkten i Helsingborg

Knutpunkten är en viktig mötesplats i centrala Helsingborg. Under 2014 påbörjade fastighetsbolaget Wihlborgs ett stort om- och tillbyggnadsprojekt vid Knutpunkten som Tyréns var involverad i.

Konserthuset

Konserthuset vid Hötorget i Stockholm har ett stort kulturhistoriskt värde och klassas som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. För att b...

Kuggen

Tyréns har konstruerat Kuggen som redan har fått flera internationella arkitekturpriser. Kuggen i Göteborg, ritad av Wingårdh Arkitektkontor...

Kungsbrohuset

Kungsbrohuset är en av världens mest miljösmarta byggnader. Och det i hjärtat av Stockholm, granne med Centralstation Stockholm, Arlanda Exp...

Illustration: Bau Arkitekter

Kvarter 1, Torsplan

Kvarter 1, Torsplan är en stor kontor- och handelsfastighet som byggs vid Solnabrons fäste och en del av den nya stadsdelen Hagastaden. Tyré...

Kvarteret Brädstapeln

Ett brutalistisk 1970-tals kontor anpassades till dagens krav på attraktivitet och utbud. Tätt samarbete med arkitekt och beställare gjorde ...

Malmö Centralstation

Tyréns har byggnadsvårdare som sedan 2008 bedriver löpande uppdrag på Malmö Centralstation vid ombyggnad, tillbyggnad, restaurering, nyexplo...

MAX IV

Laboratorium för spetsforskning. MAX IV är en synkrotronljusanläggning som nu byggs i nordöstra Lund. Med synkrotronljus kan man studera hur materien är uppbyggd.

Mosebacketerrassen

Vi är med och utvecklar Mosebacketerrassen som är en nöjesplats i Stockholm med lång tradition.

Munktellstaden, byggnad 511

En industribyggnad i Eskilstuna, 511:an, har omvandlats till ett hus för scenkonst. Projektet var en del av utvecklingen av Munktellstaden t...

Musikhuset Aarhus

Musikhuset Aarhus

I samband med en tillbyggnad om 17 000 m2 i musikhuset i Aarhus genomförde Tyréns brandskyddsprojekteringen. Projekteringen genomfördes enli...

NEO – nytt utbildnings- och forskningscenter

Intill Karolinska sjukhuset i Huddinge byggs ett nytt utbildnings- och forskningscenter på ca 45 000 kvadratmeter. Tyréns har ansvarat för projekteringsledning KA enligt PBL.

Nya Karolinska Universitetssjukhus

Tyréns har i uppdrag 2010-2017 att helt ansvara för ljudkrav och miljöcertifiering i byggnad för Nya Karolinska Solna (NKS) tills universite...

Observatoriemuseet

Vid mitten av 1700-talet riktade vetenskapen sina blickar mot skyn. Vetenskapsakademin uppför då ett observatorium för astronomiska studier....

Projektering för Karlbergsvägen 77

Beställaren Patriam planerar att riva en befintlig byggnad på Karlbergsvägen och bygga cirka 90 nya bostadsrätter. Tyréns har varit ansvarig...

Psykiatrisk klinik i Lund

Projektet omfattar ombyggnad och tillbyggnad av tidigare Regionhuset i Lund till ny Psykiatrisk Klinik åt Region Skåne. Genomförandet innebä...

S:t Olofs kyrkoruin i Sigtuna

S:t Olofs kyrkoruin tillhör de äldsta bevarande kyrkoruinerna i Sverige. S:t Olof kyrkoruin är en viktig symbol för den medeltida staden och...

Skogslundens förskola

Projektet Passivhusförskolan Skogslunden är ett genomtänkt projekt i alla detaljer för att bekräftiga att även byggnader i Sverige kan klara...

Stadsbiblioteket. Foto: Stockholms stad

Stadsbiblioteket

Tyréns har tagit fram systemhandlingar för all VVS-projektering inklusive sprinkler och styr. Biblioteket som stod klart 1928 ritades av ark...

Stora bryggeriet

Tyréns har på uppdrag av Octapharma AB projekterat nya vvs-installationer för ombyggnaden av Stora Bryggeriet för att ge Octapharma en kontorsbyggnad i absolut toppklass.

Strömsholms slott. Foto: Eva Johnson

Strömsholms slott

Strömsholms slott i Hallstahammars kommun ritades av Nicodemus Tessin d.ä åt drottning Hedvig Eleonora och stod klart utvändigt på 1680-tale...

Konstfrusna och värmda testbanor i Arvidsjaur

Utanför Arvidsjaur finns en anläggning där komponenttillverkare och biltillverkare kan utföra tester med sina bilar under vinterförhållanden...

Ting1

Ett nytt bostadshus byggs ovanpå Tinghuset i Örnsköldsvik. Problemet är att det nya bostadshuset inte får nudda det gamla Tingshuset. Tyréns...

Väven

I samband med att Umeå blir kulturhuvudstad 2014 beslutas det att ett nytt kulturhus ska byggas. För kulturhuset Väven utformar Tyréns tills...

Kontor som sticker ut

En kontorsbyggnad för Nordkust Bygg i Skellefteå. Byggnaden består av en högre industrihall och en kontorsdel i två byggnader.

Lerums Arena

Tyréns har gestaltat Lerums Arena, en multifunktionell idrottshall, i Lerum Centrum. Byggnadens moderna utformning tillsammans med dess funk...

Next Step Living Majviken

Next Step Living Majviken är ett livsstilsboende med moderna bostäder med tillgång till gemenskap, aktiviteter och upplevelser i en inspirerande atmosfär.

Koncepthus i värmebehandlat trä

Byggnaden är uppbyggd med förtillverkade element och är demonterbar. Den har bland annat varit placerad på träutställningen i Virserum, Småland och varit nominerad till Övre Norrlands Arkitekturpris.

Åbackens äldreboende

Åbackens vård- och omsorgsboende ligger centralt placerat i ett bostadsområde nära vacker natur och med utsikt över Eskilstunaån. Boendet be...

Detaljplan för The Absolut Company

Uppdraget genomfördes som byggaktördriven planprocess och innefattade att leda och driva planprocessen, i ett nära samarbete med kommunens p...

Rosendalskolan

Rosendalsskolan är en skola med cirka 500 elever i årskurs F-6 och ligger i Björkekärr.

Östra sjukhuset

Östra sjukhuset i Göteborg står inför en stor förnyelse där lokalarean på sjukhustomten ska fördubblas inom kommande tioårsperiod. Ett av de...

Skövde - Tillbyggnad, AS-Blocket

Byggnationen Tyréns arbetar med innefattar en ny akutmottagning, akutröntgen och ambulansinfart, ny operationsavdelning med anslutande steri...

Kungshamn - Hälsans hus

Kungshamn - hälsans hus

Stenungsund Arena

Modern sim- och ishall med plats för 1000 personer. Stenungsund arena omfattar en ny, modern simhall inklusive restaurang och bowling samt en ishall med publikkapacitet på 1000 personer.

Tandvårdsklinik IDUN

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska sjukhuset

Bild- och interventionscentrum är en byggnad med samlad verksamhet för forskning, bilddiagnostik och behandling. Här finns cyklotron för fra...

Skaraborgs sjukhus Skövde, Barn- och kvinnokliniken

Barn- och kvinnokliniken har nu samlats i om- och nybyggda lokaler i två plan. Här finns antenatalvård, förlossning, BB, neonatalvård, slutenvård för barn, lekterapi, dagvård och barnmottagning.

Skellefteå Bryggeri

Byggnaderna ligger på norra älvstranden I Skellefteå centrum. Den ena byggnaden inrymmer Skellefteå Bryggeri – ett mikrobryggeri för öl. Den andra Nattklubb och café.

Skellefteås största parkeringshus

Skellefteås största parkeringshus med plats för bilen och cykeln. Huset ger plats för 480 bilar och 80 cyklar. Den grönskimrande glasfasaden skapar ett transparent och välkomnande hus.

Foto: Emmy Jonsson

Backaskolan i Härryda

Backaskolan är placerad i en skogssluttning och utformad för att på bästa sätt samverka med naturen och utgöra en kreativ och inspirerande miljö för barn och pedagoger.

Fagerhultsskolan i Hindås

Inbjudande, inspirerande och inkluderande ar visionen for den nya skolan i Hindås. Byggnaden utgörs av tre flyglar med en samlande mittkärna...

Odontologen i Göteborg

Uppdraget var att ta farm ett inredningskoncept till huvudentrén och centralreceptionens väntrum på Odontologen, Utbildningskliniken för vux...

Bostad i jordbrukslandskapet

Byggnaden ligger mitt i jordbrukslandskapet och den relativt stora enplansbyggnaden har lånat skalan från de omgivande äldre gårdarnas ekonomibyggnader.

Utbildningsplats för framtidens industripiloter

Byggnaden som rymmer lokaler för trä- och metallutbildning har en träfasad och stomme i limträ och KL-skivor.

Specialisttandvård i Skövde

Byggnaden ska samla sjukhusets lokaler för folktandvårdens och sjukhusets specialister inom tandvård.

Kungliga Operan

Tyréns har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att projektera el- och telesystem och hiss när Kungliga Operan i Stockholm ska byggas om.

Landskrona stadshus

Landskrona stad har gett Tyréns uppdraget att leda ombyggnaden av stadshuset. I uppdraget ingår även att vara Kontrollansvarig enligt PBL.

Hörnhissarna på Östra sjukhuset i Göteborg

Projekt Hörnhissarna är en central del i en pågående upprustning av logistiksystemet på Östra Sjukhuset. Projektet omfattar tillbyggnad av e...

SilverTornet - Gävles högsta bostadshus

Tyréns arkitekter i Gävle kommer under hösten att, i första skedet, projektera bygglovshandlingar för brf. SilverTornet som kommer vara ett ...

Nordstjärnan, studentbostäder i Eskilstuna

De 80 nya studentbostäderna är placerade i Kv. Nordstjärnan i den historiska stadsdelen Munktell i Eskilstuna. Bostäderna har ett centralt l...

Flerbostadshus i Gråbo

Tyréns har arbetat med ett framgångsrikt bostadsprojekt i Gråbo som visar på en byggprocess som bara tog sex månader från byggstart till inf...

Belysning i Konserthuset

I huvudfoajén i Stockholms konserthus möts besökaren av tre stora specialritade ljuskronor. Stockholms konserthus genomgår en grundläggande ...

Kontorsbyggnaden Posthornet i Lund

Projekt Posthornet omfattade nybyggnad av en kontorsbyggnad med sex till sju våningar innehållande både butiks- och kontorslokaler samt ett ...

Gideå kyrka

Inför restaurering av fasader på Gideå kyrka utförde Tyréns en undersökning för kunna upprätta ett långsiktigt hållbart åtgärdsförslag.

Regeringsgatan 45

Kvarteret Rådhuset, Visby

Peab Bostad AB förvärvade ett fastighetsbestånd i Visby på Gotland med avsikt att renovera byggnaderna för bostadsändamål. Tyréns tog fram k...

Projekt VLL IDUN

Den kallas en framtidsklinik och den är redan i bruk. Den innovativa tandvårdskliniken ligger i Umeå där Tyréns har hjälpt Västerbottens län...

Ombyggnation av anrika skolor och bad i Gamla stan

Inför ombyggnation av Storkyrkoskolan, Estniska skolan och Storkyrkobadet, där byte av ventilation och uppgradering av andra tekniska system...

Visualisering – Maja Beskowskolan

När gymnasieskolan Maja Beskow renoveras står Tyréns för mark- och landskapsprojekteringen tillsammans med en visualisering.

Sockerfabriken - från fabrik till bostad

2009 förvärvade Staffanstorps kommun det före detta sockerbruksområdet och påbörjade planering för den nya stadsdelen "Sockerstan". När fabr...

Skoklosters slott - nya lösningar för en komplex takkonstruktion

Skoklosters slott är exceptionellt välbevarat och är ett av de främsta minnesmärkena över den svenska stormaktstiden. Slottet uppfördes unde...

Tillbyggnad av Kalmar slott

Kalmar slott är ett populärt besöksmål med mycket stort kulturhistoriskt värde. Planer på om- och tillbyggnad har funnits sedan 2008 och tac...

Berga slott

Det statliga byggnadsminnet Berga slott är ett av landets bästa exempel på 1900-talets slottsbyggande. Tyréns ansvarade för antikvarisk medv...

Inre hamnen, Norrköping

Norrköpings kommun planlägger för en ny stadsdel, Inre hamnen. Norrköpings gamla hamn ska omdanas till en attraktiv stadsmiljö med spännande...

Ombyggnad av säreget kontorshus i Solna

Tyréns anlitades under våren 2016 av fastighetsägaren Atlasmuren AB för att undersöka möjligheterna att skapa en modern och attraktiv kontorsbyggnad i Kv. Styckjunkaren 2 i Solna.

Kv. Lådkameran - Bostäder inom satsningen för Stockholmshusen

Kvarteret Lådkameran ligger vid korsningen Grycksbovägen - Örbyleden i Bandhagen. Här har Tyréns i uppdrag av Familjebostäder, ritat sammanl...

Nationalmuseum

Tyréns antikvarier har hjälpt Statens fastighetsverk att förvandla den nära 150 år gamla nationalklenoden till en långsiktigt hållbar byggnad.

Sollidenscenen

Sollidenscenen på Skansen i Stockholm byggdes ursprungligen 1938, och ritades av Nils Einar Eriksson. Tyréns hade i uppdrag 2012-2013 att ko...

Gamlestads Brygga

I fabriksområdet i Gamlestaden intill Säveån bygger Peab 117 nya bostadsrätter om 1-3 rok i tre huskroppar. Hela stadsdelen genomgår en förn...

Kv. Klacken - Gamla Råsundastadion

Kv. Klacken byggs på platsen där gamla Råsundastadion i Solna stod och består av tre huskroppar med mellan åtta till nio våningar. Totalt by...

Skogsviolen

I Västergård i Södertälje bygger Peab Kv. Skogsviolen som innefattar 80 nya bostäder.

Sergelhuset E03 - en del av nya Sergelstan

Sergelhuset E03 är en av fyra entreprenader som ingår i Vasakronans omfattande renovering av Kv Hästskon 12. Tyréns har fått i uppdrag att v...

Uppsala stadsteater

Uppsala stadsteater har satsat på en renovering av de publika ytorna Lilla foajén och Bistron. Tyréns har arbetat med belysningen i samarbete med inredningsarkitekt Studio Feuer.

Mästerhuset

Mästerhuset är en modern kontorsbyggnad i centrala Stockholm med hållbarhet i fokus. Med plats för ca 3000 hyresgäster erbjuds yteffektiva o...

Parkeringshus Pottholmen

Tyréns har gjort ett skissförslag för fasadbelysningen av parkeringshus Pottholmen i Karlskrona. Förslaget är utformat i samarbete med Alton...

Kungsgatan Eskilstuna

Tyréns fick uppdraget att skapa ny belysning för Eskilstunas viktigaste handelsgata. Belysningen förstärker stråket och knyter an till det r...

Navet - nytt kontor för NCC i Uppsala

En ny kontorsbyggnad på cirka 2300 kvadratmeter står klar åt NCC som blivit trångbodda i sina lokaler. Genom den nya kontorsbyggnanden skapa...

Kungspassagen kontorshus i Uppsala

Projektet började som ett fastighetsutvecklingsprojekt där Tyréns tittade på hur man kan utveckla en fastighet som består av ett Sparbankshu...

Gasklocka 2 – Stockholms nya kulturscen

Gasklocka 2 – Stockholms nya kulturscen. Som en del i det omfattande stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden planeras det gamla gasverket i Hjorthagen att omvandlas till ett levande centrum.

Sergelhuset E01

Bland Vasakronans omfattande renovering av Kv Hästskon 12 i Sergelstan ingår entreprenaden Sergelhuset E01 där Tyréns har varit med och bidr...

Gestaltning av Svärtinge skogsbacke skola i Norrköping

I ett naturskönt område utanför Norrköping med utsikt över sjön Glan finner du Svärtinge Skogsbacke skola. Tyréns har gestaltat skolan med inspiration från den omgivande naturen och tallskogen.

Sveriges största parkeringshus i trä

Välkommen till ett parkeringshus utöver det vanliga, utformat med flexibilitet för en föränderlig framtid. Parkeringshuset i Sege Park är by...

HGA Björkska villan

Tyréns arkitekter fick i uppdrag att varsamt bygga om villan invändigt till kontorslokal för ca 15 personer.

Kulturhistoriska Studiegården

Tyréns har projekterat system- och bygghandlingar för ombyggnation av den kulturhistoriskt intressanta Studiegården i Jönköping. Fokus var a...

Klimatneutral Lidl-butik i Visby - Årets bygge 2021

Lidl-butiken i Visby är den första byggnaden med dubbel hållbarhetscertifiering enligt både BREEAM-SE och NollCO2. Butiken är byggd i trä oc...

Trikåfabriken - från fabrikslokaler till modern kontorsbyggnad i trä

Trikåfabriken 9 är en kontorsbyggnad med industriell karaktär om 25 000 kvadratmeter i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Fabrikens byggnader har ...

Medborgarhuset i Stockholm

Medborgarhuset i Stockholm är ritat av Karl Martin Westerberg och uppfördes under sent 1930-tal. Mellan 2016-2020 har stora investeringar gj...

Kontorsbyggnad i Umeå - hybridkonstruktion där stål- och betongstomme möter trä

På Östra strandgatan 24 i Umeå finnar du den miljöprofilerade kontorsbyggnaden som erbjuder en modern och hållbar arbetsplats med fyra våningar kontor.

Åtgärdsprogram konservering av väggar och valv i Årsunda kyrka

Konservtorer från Tyréns utförde 2019 ett åtgärdsprogram för konserveringen av Årsunda kyrka i Sandvikens pastorat. Konserveringen gällde för kyrkans väggar och valv som har bevarat medeltida måleri.

Skallsjö kyrka - ett modernistiskt sakralt måleri

Under 2016-2018 utförde Tyréns konservatorer en skadeinventering av Skallsjö kyrkas färgstarka tak. Skallsjö kyrka är uppförd under sent 180...

Färgundersökning och färgsättning av Fersenska palatset

Tyréns har varit antikvarisk medverkande i många uppdrag på Fersenska palatset på Blasieholmen i Stockholm. Fasaden har renoverats och rum h...

St Göran och draken på Tomteboda postterminal

Tyréns har tagit fram ett åtgärdsprogram och ansvarat för konservatorteknisk medverkan vid konservering och flytt av skulpturgrupp vid ombyggnaden av Tomteboda postterminal i Solna.

Sveriges första klimatneutrala kontorshus är byggt i trä

Sveriges första klimatneutrala kontorshus är också den första kontorsbyggnaden i Örebro som är byggt helt i trä. Tyréns har bidragit med kom...

Sara Kulturhus i Skellefteå – ett av världens högsta trähus

I centrala Skellefteå sträcker sig ett 20 våningar högt lokalproducerat trähus där hållbar design och konstruktion står i fokus. Sara kultur...

Magasin X - Sveriges största kontorshus i trä

Magasin X - ett kontorshus med tydlig hållbarhetsprofil och med en stomme som byggts helt i trä. TK Botnia, numera en del av Tyréns, har projekterat trästommen.

Kontorshuset Skipet - det hållbara träskeppet i Bergen

I norska Solheimsviken i Bergen finner du kontorsskeppet Skipet som är konstruerad av TK Botnia, numera Tyréns, i massivt trä. Byggnaden har...

Ambulansstation Berglunda i Örebro

Region Örebro län behövde en ny ambulansstation då såväl ambulansuppdrag och invånarantal årligen ökat i länet. Den nya ambulansstationens p...

Projektering av Nordeas entrébyggnad

Tyréns har projekterat Nordeas kontor i centrala Stockholm på uppdrag av Pembroke Real Estate. Nordea Entrén är en upphöjd entrébyggnad med en fasad och passage av glas.

Ombyggnad av Kv Schönborg

Originalfastigheten Kv Schönborg byggdes under 1960-talet och är beläget på Södermalm i centrala Stockholm. Tyréns konstruktionsuppdrag är e...